Platba

Spôsob platby:


Bankovým prevodom na účet:


Adresa:

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
Šrobárova 2
041 54 Košice


Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľna
Tomášikova 48
832 37 Bratislava


IBAN:   SK28 0900 0000  0005 7140 4383


Správa pre prijímateľa (slúži ako identifikačný údaj): TUF2017 + meno a priezvisko účastníka/ov