Výzva na podávanie príspevkov

Pokyny pre autorov

Uzávierka príspevkov na túto konferenciu uplynula 10. 09. 2017.