Program

Program tejto konferencie je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom.
Program konferencie Tvorivý učiteľ fyziky X, 2017

Tvorivý učiteľ fyziky X, 2017

11. – 13.9. 2017

Pondelok, 11. 09. 2017

10:00 – 12:30    Registrácia

12:30 – 13:15    Obed

 

13:15 – 15:00     P1 blok prednášok, miestnosť: Veľká zasadačka, chairman: Marián Kireš

13:15        Otvorenie

13:30        František Kundracik

Vývoj predstáv o veľkosti vesmíru

14:00        Peter Hockicko

Analýza výsledkov projektu readySTEMgo – skorá identifikácia pripravenosti na štúdium STEM predmetov a cielené akademické zásahy

14:30        Vladimír Bahýľ

Exegi monumentum ... alebo, čo dokáže nie profesionálny astronóm

 

diskusia pri káve/čaji

 

15:30– 17:00      P2 blok prednášok, miestnosť: Veľká zasadačka, chairman: Vladimír Šebeň

15:30        Jozef Beňuška

Experiment je zážitok

16:00        Iveta Štefančínová

Hravé bádanie s cukríkmi - školský Žiacky projekt

16:30        Lucia Mišianiková

Nasmerované bádanie v riešení úloh Turnaja mladých fyzikov

16:50        Pavol Rapavý

Meteorit Kňahyňa

 

večera

 

18:30 – 20:00     T1 Trh fyzikálnych nápadov, miestnosť: Poľovnícky salón, chairman: Jozef Beňuška

18:30        Danka Rapavá

Kúzlenie svetlom

18:40        Jozef Beňuška

Experiment je zážitok

18:50        Vladimír Bahýľ

Model slnečnej sústavy

19:00        Tomáš Pivarči

Vstúpte do oka

19:10        Ivan Tronov

Internetové inšpirácie

19:20        Marián Kireš

Bádateľské aktivity SteelPark Košice

19:30        Jozef Trenčan

DIY elektrická hmlová komora

19:40        Peter Horváth

Niekoľko ukážok z optiky, možno na prvý pohľad prekvapivých

 

21:00        Pavol Rapavý

Nočné pozorovanie oblohy


 

Utorok, 12. 09. 2017

9:00 – 10:30        P3 blok prednášok, miestnosť: Veľká zasadačka, chairman: František Kundracik

09:00        Natalia Yurkovych

Computer modeling and innovative information products to teaching physics

09:30        Juraj Slabeycius

Význam fyziky pre biológiu (a opačne)

10:00        Viera Haverlíková

Monitoring a rozvoj schopnosti tvoriť hypotézy v kontexte lekárskej fyziky

 

diskusia pri káve/čaji

 

11:00 – 12:30     P4 blok prednášok, miestnosť: Veľká zasadačka, chairman: Juraj Slabeycius

11:00        Simona Dudáková

Analýza stredoškolských domácich e-úloh z mechaniky

11:20        Petra Králiková

Sémantické štruktúry výkladu učiva v učebniciach fyziky pre gymnáziá

11:40        Monika Hanáková

Fyzikálne úlohy a experimenty riešené s využitím mobilných aplikácií

12:00        Boris Lacsný

Využitie IKT v geometrickej optike

 

Obed

 

13:30 – 15:50     P5 blok prednášok, miestnosť: Veľká zasadačka, chairman: Peter Hockicko

13:30        Zuzana Suková

K čemu mi to bude?

13:50        László Molnár

Digitálne prírodovedné laboratórium na hodinách fyziky,
počítačom podporované laboratórium

14:10        Dáša Škodyová

Inšpiratívne námety na popularizáciu  fyziky na zdravotníckej  škole

14:30        Peter Štrauch

Meranie kvality výučby pomocou interaktívnych diagnostických nástrojov

15:00        Júlia Jánošíková

Fyzika ma baví

15:30        Agnesa Kováčová

Prírodovedný triatlon

 

diskusia pri káve/čaji

 

17:30        Konferenčná večera

 

Streda, 13. 09. 2017

9:00 – 11:30        P6 blok prednášok, miestnosť: Veľká zasadačka, chairman: Vladimír Bahýľ

09:00        Ota Kéhar

Jak je to s východem a západem slunce?

09:30        Max Igor Bazovsky

Examples of Wavefront Tracing Using Polar Coordinate Graphs

09:50        Mária Csatáryová

Možnosti implementácie programu Stellarium na primárnom stupni vzdelávania

10:10        Peter Horváth

Využitie historického prístupu vo vyučovaní mechaniky

10:30        Marián Kireš

Národný projekt IT Akadémia – vykročenie správnym smerom

11:00        Jozef Dinda

Smernica priamky vo význame fyzikálnej veličiny

11:15        Katarína Šterbáková

Počítačom podporované experimenty v neformálnom vzdelávaní

ukončenie konferencie, obed