Časový plán a informácie o konferencii

Konferencia

Prvý deň konferencie 11. september 2017
Posledný deň konferencie 13. september 2017

Webová stránka

Zverejniť (ako aktuálnu konferenciu) 23. máj 2017
Presunúť do archívu konferencií 14. september 2017

Príspevky

Otvorenie registrácie autorov 22. máj 2017
Uzávierka registrácie autorov 11. október 2017
Zverejnenie výzvy na podávanie príspevkov 22. máj 2017
Otvorenie procesu prijímania príspevkov 22. máj 2017
Uzávierka procesu prijímania príspevkov 10. september 2017

Posudky

Otvorenie registrácie oponentov 23. jún 2017
Uzávierka registrácie oponentov 10. október 2017