Tvorivý učiteľ fyziky XI, 2018


Kongresové centrum SAV Smolenice

9. apríl 2018 - 11. apríl 2018

SmoleniceFestival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

Popri vystúpeniach a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky „Trh fyzikálnych nápadov“, na ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do školskej praxe.

Prezentované príspevky budú vydané v tlačenom recenzovanom zborníku Tvorivý učiteľ fyziky X. Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné aj v elektronickej forme:

http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

Každoročne sa podujatia zúčastňujú poprední slovenskí fyzici, didaktici fyziky, aktívni učitelia a záujemcovia o fyzikálne vzdelávanie. Veríme, že aj tohto roku tomu tak bude.

 

 

 

Oznámenie

 
Neboli vydané žiadne oznámenia.
 
Viac oznámení...